VINA KOTOLENKO

TAM KJER VINO DOBI SVOJ OKUS.

Vinogradništvo “Vina Kotolenko” je družinska dejavnost, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo pridelave vin. Na slovenskem in hrvaškem delujemo že preko 25 let, saj začetki vinogradništva segajo v zgodnja 90. leta 20. stoletja.

Vinogradi družine Kotolenko se rastezajo na površini 22 hektarjev, kar letno prinese okrog 80.000 litrov kakovostnega vina. Ljubezen, strast in popolna predanost vinski trti so naš ključ do uspešne pridelave vin.

OKOLIŠ

VINOGRADI & KLETARJENJE

Vinogradi od koder prihaja grozdje različnih sort, se razprostira preko območja Haloz. Tla so v geološkem aspektu sestavljena pestro, predvsem iz proda in gline, navadno pa so spodnji sloji prekriti s plastjo laporja. Pridelava grozdja poteka po sistemu naravi prijazne pridelave. Zaradi enkratnih klimatskih razmer ter pestrosti geoloških lastnosti tal nosi področje visok potencial pridelave grozdja, ki je posledica visoko kakovostnih vin v katerem so jasno izraženi poreklo, tradicija in sortne značilnosti.

  • Najbolj pogosto gojene sorte na tem območju so bele vinske sorte.

  • Med najpomembnejše štejemo sorto, Laški rizling.

  • Od rdečih sort vinogradniki gojijo predvsem modri burgundec.

Program razvoja podezelja