PROJEKT

Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020.

RAZVOJNI CILJI:

  • Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme

  • Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (ITK) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme)

  • Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev

  • Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za namensko zatiranje plevelov in škodljivih organizmov

Z razvojnimi cilji bomo povečali konkurenčnost kmetijskega gospodarstva. Z nakupom kmetijske mehanizacije bomo pripomogli k ohranjanju okolja in prilagajanju na podnebne spremembe, ter optimizirali tehnologijo pridelave za potrebe kmetijskega gospodarstva.